α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
16
28
29
30
31
1
2
3
14
4
5
6
7
8
9
10
15
11
12
13
14
15
16
17
16
18
19
20
21
22
23
24
17
25
26
27
28
29
30
1
May 2021
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
17
25
26
27
28
29
30
1
18
2
3
4
5
6
7
8
19
9
10
11
12
13
14
15
20
16
17
18
19
20
21
22
21
23
24
25
26
27
28
29
22
30
31
1
2
3
4
5

Informatie rondom de vieringen

Elke zondag en op de kerkelijke feestdagen zijn er vieringen in de kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2.
De vieringen beginnen om 10.00 uur.

U bent van harte welkom - alleen of met uw hele gezin - in de vieringen van de oecumenische wijkgemeente het Erfdeel.
In een uur van bezinning, zang en gebed zijn wij bijeen. De Bijbelse verhalen zijn de leidraad in de vieringen.
De zondagmorgen is ook een moment van ontmoeting met elkaar.
Tijdens de vieringen is er oppas voor de kleinsten in het activiteitencentrum aan de andere kant van het binnenplein.
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevenviering. Na de opstap tijdens de viering kunnen de kinderen met de leiding naar de zalen in het activiteitencentrum. Zij komen voor het einde terug om samen de viering te besluiten. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. 

Voorbereiding van de vieringen

Iedere viering wordt voorbereid door een groep van minimaal vier mensen, te weten de voorganger, het voorgaand gemeentelid, iemand van de leiding van de kindernevendienst en de organist. Dit werkt stimulerend en verzekert een brede inbreng. Als u vindt dat u daar ook een inbreng in zou willen hebben of u heeft een thema dat u graag eens in een viering behandeld zou willen zien, dan kunt u contact opnemen met de coördinator vieringen of met één van de predikanten.

Vorm van de Maaltijdviering

Wij vieren de Maaltijd van de Heer lopend. De gemeente wordt uitgenodigd en zij gaat actief op deze uitnodiging in. Zij komt in beweging en zij wordt bewogen door het woord van de Levende. Wij gebruiken het hardere brood uit de Rooms Katholieke traditie, dat niet kruimelt en ook in de beker gevuld met wijn of druivensap gedoopt kan worden.
De eerste beker na het brood bevat druivensap en de tweede wijn. U kunt uit de beker drinken, maar u mag ook het brood in de beker dopen. Op deze wijze is het voor iedereen mogelijk mee te vieren zonder nadruk op de verschillen te leggen.

Bediening van de heilige doop

In overleg met doopouders worden de data van doopvieringen vastgesteld. Voorafgaande aan een doopviering wordt in een ontmoeting met voorgaand gemeentelid en voorganger gesproken over de beweegredenen van de ouders om hun kind te laten dopen, over de betekenis van de doop en over de viering van de doop. De doop vindt plaats op een zondag in het midden van de gemeente. De infofolder voor het jeugdwerk in het erfdeel biedt een goede handreiking voor de voorbereiding op de doopviering en het doopgesprek.

Kinderzegen

Onze geloofsgemeenschap biedt naast de kinderdoop ook ruimte voor de kinderzegen. De kinderzegen kan een alternatief zijn voor ouders die hun kinderen niet willen of kunnen laten dopen. Evenals de doop vindt de kinderzegen plaats op een zondag in het midden van de gemeente. Voorafgaande aan een kinderzegen wordt in ontmoeting met voorgaand gemeentelid en voorganger gesproken over de beweegredenen van de ouders om hun kind te laten zegenen, over de betekenis van de kinderzegen en over de viering van de kinderzegen. De infofolder voor het jeugdwerk in het Erfdeel geeft veel informatie en biedt voor de ouders/verzorgers een goede voorbereiding voor de kinderzegen. De folder kunt u vinden op deze website. 

Ziekenzegen

Als (langdurig) zieke mag je altijd om een zegen vragen in de viering.
In het voorjaar wordt er (waarschijnlijk) een speciale viering rond de ziekenzegen georganiseerd. U kunt zich hier voor aanmelden en diverse mensen zullen ook een persoonlijke uitnodiging krijgen. Langdurig zieke mensen zijn kwetsbaar en raken soms in een isolement. De ziekenzegen is een gebaar om te laten weten en te ervaren dat de kracht en de liefde van de Eeuwige juist hen niet zal verlaten en dat de zorg en de aandacht van uit de gemeente hen zal blijven omringen. De ziekenzegen is dus niet een gebed om genezing, maar een gebed om kracht voor de zieke.

Voorgaand gemeenteleden

Een voorgaand gemeentelid zorgt samen met de voorganger, de organist en de leiding van de kindernevendienst voor de invulling van onze vieringen. De voorbereiding van een viering met gesprekken over de lezingen, het uitzoeken van liederen en het bedenken of uitkiezen van een smeekgebed, opstap en geloofsbelijdenis dwingt tot een verdiepingsslag die ook voor het voorgaand gemeentelid zelf heel verrijkend is. Bovendien kan elk voorgaand gemeentelid vanuit zijn of haar eigen achtergrond persoonlijke accenten toevoegen aan de oecumene in onze geloofsgemeenschap.

Zin in Zondag

Eén zondag per jaar is er geen viering met liturgie, maar een bijeenkomst in een culturele sfeer, waarin geloof en bijbel vanuit andere aspecten worden bekeken. We gaan met elkaar in gesprek; er is ruimte voor interactie. Er is een bijzondere gast en we horen en zingen deze keer geen kerkmuziek. Zo hadden we de bijeenkomst ‘Het ware leven is elders’ over vakantie en recreatie in juli 2015 en is bij het schrijven van deze kopij de bijeenkomst over hoop ‘Tegen beter weten in? Hoop is te leren’, in voorbereiding.
Rita Pereboom, Roelie Schuuring en Femke Groen organiseren deze bijeenkomsten.

Kindernevenviering

Er is elke zondag kindernevendienst (knd) voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. In de zomervakantie is er alleen knd voor de groepen 1 t/m 4. De kindernevendienst wordt gehouden in een nevenruimte in het hoofdgebouw van Het Erf. Er wordt gewerkt met de methode ”Kind op Zondag”. Contactpersoon voor de kindernevenviering is: Marjelle Barneveld 06-85603737 Marjelle7@hotmail.com (moet je wel even overleggen met Marjelle of ze haar 06-nummer wil hebben vermeld en haar emailadres.)

Oppas

Tijdens de viering is er oppas voor baby’s en peuters. Contactpersoon voor de oppas is Wilma Heeres 06-20567324 wilmaheeres@kpnmail.nl.

Sfeervieringen

Iedere eerste zondag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, is er om 14.00 uur een sfeerviering. Er zijn bewoners van Het Erf voor wie de ochtendviering op zondag niet een passende vorm en inhoud heeft om iets van samen geloven te ervaren en het leven te vieren. Met deze bewoners, voor wie horen, zien, voelen, ruiken en proeven belangrijk zijn voor het verstaan van iets, worden deze vieringen gehouden in een kleine kring met een sfeer van veiligheid en geborgenheid.
De vieringen zijn speels van opzet en vallen onder de gezamenlijke verantwoording van de oecumenische geloofsgemeenschap het erfdeel en de geestelijk verzorger van Het Erf. Ze worden voorbereid en uitgevoerd door de geestelijk verzorger van Het Erf en leden van de groep Sfeervieringen.
Een ieder die zich aangesproken voelt door een andere manier van vieren, dit wil mee beleven of wil helpen voorbereiden, is van harte welkom. Informatie: Kees Stroop, Verzetslaan 71, tel. 256322.

Taizé-vieringen

De werkgroep Taizè organiseert vespers in Taizè-sfeer. Deze vieringen zijn geïnspireerd door Taizè, een oecumenische communiteit in het plaatsje Taizè ergens in de heuvels van Frankrijk. Met deze vespers bieden we een moment van meditatie en bezinning om zo God te ontmoeten. De vieringen zijn open voor wie zich aangesproken weet, zoals ook Taizè zich niet bindt aan één kerk. De Taizè-vieringen vinden plaats in de kerkzaal van Het Erf. De avondvieringen beginnen om 19.00 uur, de ochtendvieringen om 10.00 uur. Vieringen in 2016 en 207 worden bekendgemaakt in het Infoblad en op de website (Vieringen\Wekelijkse Vieringen). Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde tel. 255194.

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502