α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
33
28
29
30
31
1
2
3
31
4
5
6
7
8
9
10
32
11
12
13
14
15
16
17
33
18
19
20
21
22
23
24
34
25
26
27
28
29
30
31
September 2019
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
34
1
2
3
4
5
6
7
36
8
9
10
11
12
13
14
37
15
16
17
18
19
20
21
38
22
23
24
25
26
27
28
39
29
30
1
2
3
4
5

Tussen Pasen en Pinksteren 2019

Weet je nog?

Vieren in de kerk wordt ook wel liturgie genoemd. Dat betekent ‘eredienst’, dienst aan de Eeuwige. De liturgie wordt wel omschreven als een heilig spel. Het is groter dan wijzelf. De liturgie kan ons bij de hand nemen en dingen vertellen die we misschien niet zelf zouden bedenken. In deze weken tussen Pasen en Pinksteren vertelt de liturgie een verhaal. Ze neemt ons mee naar de dagen tussen de opstanding, de hemelvaart de komst van de heilige Geest. In deze dagen verscheen Jezus aan zijn leerlingen – net als vroeger en toch ook heel anders. Hoe hebben de leerlingen dit ervaren? Misschien hebben ze wel teruggedacht aan wat Jezus vóór Pasen verteld had, suggereert de liturgie. In ieder geval is dat wat wij deze weken doen: we lezen evangelieteksten van vóór Pasen. Teksten waarin Jezus vertelt over vertrouwen, hoop en nabijheid. Door die teksten tussen Pasen en Pinksteren te laten klinken, horen we Jezus zelf spreken. ‘Weet je nog?’ kunnen we tegen elkaar zeggen. ‘Weet je nog? Zó was het toen Jezus op aarde rondliep. En zo zál het zijn, want zijn verhaal is niet voorbij.’ In de vertellingen voor deze periode laten we regelmatig doorklinken dat het verhalen zijn waarmee Jezus’ leerlingen elkaar vertelden over wat Jezus gezegd en gedaan had. Niet alleen als mooie herinneringen, maar ook als belofte voor de toekomst.

 

Het schilderij is van Janet Brooks Gerloff ( 1947- 2008 )

Zondag 28 april 2019 – Lucas 24:13-35   In de war
Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.

Zondag 5 mei 2019 – Lucas 24:35-48       Veranderen
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook bevrijdingsdag.

Zondag 12 mei 2019 – Johannes 10:22-30            Schapen
Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.

Zondag 19 mei 2019 – Johannes 13:31-35            Laat het maar zien!
In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.

Zondag 26 mei 2019 – Johannes 14:23-29            Geloof in vrede
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!

Zondag 2 juni 2019 –  Een viering over verlies en rouw.

Gemeenteleden in Het Erfdeel en ook in de wijkgemeente Stad en Landen ervaren pijn en verdriet over het verdwijnen van de Grote of Mariakerk en Het Erfdeel. Solange Boasman gaat ons meenemen in haar kennis over rouw en pijn in een organisatie (zoals in de kerk) en we hebben er mooie liederen en een ritueel bij bedacht. Het wordt geen zware verdrietige dienst, integendeel. Iedereen is van harte uitgenodigd voor zondagmorgen 2 juni om 10 uur in Het Erfdeel

Pinksteren, 9 juni 2019 – Handelingen 2:1-11   Woorden
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetje blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.2.7/201901021620