α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
41
29
30
1
2
3
4
5
40
6
7
8
9
10
11
12
41
13
14
15
16
17
18
19
42
20
21
22
23
24
25
26
43
27
28
29
30
31
1
2
November 2019
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
43
27
28
29
30
31
1
2
44
3
4
5
6
7
8
9
45
10
11
12
13
14
15
16
46
17
18
19
20
21
22
23
47
24
25
26
27
28
29
30

Wijkraad van Kerkrentmeesters / Stichting OKE

Wijkraad van Kerkrentmeesters

Vanaf het najaar van 2009 is er binnen de wijkgemeente het Erfdeel een wijkraad geïnstalleerd. De wijkraad bestaat uit drie kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zijn officieel ambtsdrager en resulteren onder de wijkkerkenraad. De belangrijkste activiteiten van de kerkrentmeesters zijn:
•    de verantwoordelijkheid voor het financiële reilen en zeilen van de wijkgemeente;
•    het jaarlijks opstellen van de begroting en rekening van de wijkgemeente op basis van input van de verschillende werkgroepen;
•    het beheren van de kassen van de wijkgemeente;
•    vanuit de wijkgemeente afgevaardigd zijn in het College van Kerkrentmeesters van de PGM.

De wijkraad van kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor de financiën van de Stichting OKE en de stichting Fondswerving Kerkzaal Oosterboer (FKO).

 

Stichting OKE (Oecumenisch Kerkzijn Het Erfdeel)

De stichting OKE is in februari 2002 opgericht in het kader van het SOW (Samen-Op-Weg)-proces in de gemeente Meppel. Het doel van de stichting is het vereenvoudigen van de geldstromen en het beheren van de financiële middelen ten behoeve van de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel.

Daarnaast beheert en onderhoudt de stichting het deel van de kerkinventaris wat in eigendom is van de stichting. Hier gaat het om onder meer het orgel, de stoelen en de geluidsinstallatie. De Stichting OKE wordt geleid door een bestuur van vijf mensen. De samenstelling van het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de wijkgemeente. Een van de bestuursleden is tevens lid van de wijkkerkenraad van Het Erfdeel. Samengevat: de stichting voorziet in de financiële middelen tot het houden van vieringen en de daaruit voortkomende en ondersteunende kerkelijke activiteiten. Daartoe wordt aan de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel de inventaris en materiële middelen ter beschikking gesteld via de stichting FKO. Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer: 3718.70.445, ten name van Stichting OKE te Meppel.

De Stichting OKE heeft voor de belastingdienst de status van ANBI. Dit betekent dat bijdragen/giften aan de stichting OKE als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden opgegeven.

Correspondentieadres: Kerkrentmeesters en Stichting OKE en de stichting FKO: Vuurvlinder 6, 7943 RH Meppel of penningmeester@heterfdeel.nl

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.2.8/201909281511