α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
41
29
30
1
2
3
4
5
40
6
7
8
9
10
11
12
41
13
14
15
16
17
18
19
42
20
21
22
23
24
25
26
43
27
28
29
30
31
1
2
November 2019
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
43
27
28
29
30
31
1
2
44
3
4
5
6
7
8
9
45
10
11
12
13
14
15
16
46
17
18
19
20
21
22
23
47
24
25
26
27
28
29
30

Vorming & Toerusting Het Erfdeel en Stad en Landen

Vorming en toerustings aanbod 2018 - 2019

Op verhaal komen

Het is inspirerend om samen bijbelteksten en verhalen te lezen. Vanuit verschillende invalshoeken laat je het licht schijnen en dan kunnen verrassende dingen boven tafel komen. We komen maandelijks bij elkaar in een lees- en gespreksgroep en buigen ons over de lezing die voor één van komende zondagen 'aan de beurt is'. De voorganger kan in kleinere kring informatie kwijt over de bijbeltekst en samen proberen we te ontdekken wat de tekst ons vandaag de dag te zeggen heeft.

Het is niet gezegd dat alles wat besproken wordt ook terugkeert in de uitleg tijdens de viering, maar zeker zal het wel zo zijn dat de lezing je meer zal 'aanspreken', omdat je samen in gesprek wat dieper kunt gaan. Liefst aanmelden per e-mail bij Femke Groen.

Data: eerste bijeenkomst op maandagmorgen  3 september

Tijd: 9.45 uur - 11.15 uur

Plaats: Reina van Dalfsen, Oosterboerweg 86 0522-258071

Coördinatie: Femke Groen, 0522 256322, femke.g.groen@gmail.com

 

Gespreksgroep  'De Beemdgangers'

De Beemdgangers komen bij elkaar op de derde donderdag van hieronder genoemde maanden. Aan de gesprekken nemen ook een aantal bewoners van De Beemd deel, maar het is een groep die voor ieder open- staat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar.

Data: de derde donderdag in de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart en een afsluitende lunch in april

De eerste keer is, i.v.m. onze vakantie, een week later op donderdag 27 september 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

Plaats: De Beemd

Coördinatie: Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com

 

Oecumenische Gespreksgroep 'Het Erfdeel'

Ook dit jaar komt de groep weer maandelijks bij elkaar bij één van de leden thuis. Gaandeweg het seizoen worden er gespreksonderwerpen ingebracht, soms een artikel uit een krant of tijdschrift, soms een persoonlijk beleven van iemand. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan.

Data: wordt telkens in overleg bepaald

Tijd: 20.00 uur - ± 22.00 uur

Plaats: bij één van de leden thuis

Coördinatie: Adrie Castelein, 0522 241594

 

Lees-/gesprekskring op een morgen

We lezen en bespreken het boek 'Geduld met God' van. Halik Thomas

De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.
Tomáš Halík ontving voor dit werk de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011.
Tomáš Halík (1948) is priester en een van de belangrijkste Oost-Europese rooms-katholieke intellectuelen. Hij was onder andere de vertrouweling van president Havel en van de Tsjechische aartsbisschop. Momenteel is Halík hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de beroemde Karelsuniversiteit te Praag.

Data: eerste bijeenkomst op dinsdag 2 oktober 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

Plaats: bij Femke thuis, Verzetslaan 71

Coördinatie: Femke Groen, 0522 256322, femke.g.groen@gmail.com

 

Leerhuis over ‘Een gebroken wereld heel maken’  geschreven door Jonathan Sacks

In ‘Een gebroken wereld heel maken’ onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl.
Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel.
Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan o.a. de dalai lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.

Data: eerste avond op maandag 24 september 2018

Tijd: 20.00 uur - 21.45 uur

Plaats: Het Erfdeel

Coördinatie: Femke Groen, 0522 256322, femke.g.groen@gmail.com

 

Kring geloofsopvoeding

Één van de dingen die ik zou willen doen is een gezamenlijke app aanmaken met de ouders en opvoeders van jonge kinderen. Het is bijv. veel leuker om je kind naar de oppas te brengen als je weet dat er meerdere kinderen zijn. Je kunt elkaar op deze manier gemakkelijk op de hoogte houden. Zondag 7 oktober is er een kinderviering in Het Erfdeel. De oppas gaat dan na de viering een tijdje door en dan komen we bij elkaar om kennis te maken en de app te regelen.

De kring geloofsopvoeding is een paar jaar geleden gestart, maar weer ‘ingedut’ In deze fase van leven bedrijf je ‘topsport’, dus het is logisch dat er weinig tijd over blijft voor iets als een gesprekskring.

Toch hoop ik dat het lukt om één of twee keer per jaar bij elkaar te komen om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uitwisselen over geloofsopvoeding. Wat betekent geloofsopvoeding voor jou? Welke kinderbijbel gebruik je? Welke rituelen en symbolen gebruik je? Hoe ga je om met geloofsopvoeding als je partner niet kerkelijk of gelovig is? Hoe vier je de feestdagen als Kerst en Pasen?

Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij Femke Groen.

Data: donderdag 13 december

Tijd: 20.15 uur - 21.45 uur

Plaats: bij één van de deelnemers thuis

Coördinatie: Femke Groen, 0522 256322, femke.g.groen@gmail.com

 

Gespreksgroepen van Het Erf

We praten in kleinere groepen over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. Eigen ervaringen, vragen en verhalen krijgen alle ruimte. Daarnaast is er elk jaar een thema dat ook in andere groepen in Drenthe besproken wordt. Naar de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers maken we gebruik van foto- en videomateriaal, voorwerpen en boeken. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen er meerdere groepen van start gaan.

Data: vanaf oktober een groep op dinsdag en een groep op donderdag eens in de veertien dagen

Tijd: 18.45 uur - 19.45 uur

Plaats: Reesthoeve, Hoogeveenseweg 41a (dinsdag) en De Boei, Atalanta 2 (donderdag)

Coördinatie: Kees Stroop, 0522 256322, kees.stroop@gmail.com

 

Meditatie

Meditatie beoefenen is een manier om te ontspannen en te bezinnen. Dat kan in een groep, wat doorgaans als zeer stimulerend wordt ervaren, maar ook alleen. Tijdens de meditatie-bijeenkomsten oefenen we enkele vormen van meditatie. De avonden worden geleid door verschillende deelnemers. We maken gebruik van technieken uit het oosten en het westen. Ook de christelijke traditie heeft op dit punt veel waardevols te bieden.

Meenemen: warme sokken en eventueel een meditatiekrukje en plaid.

We starten bij minimaal 8 deelnemers.

Data: donderdag 13 september, maandag 1 oktober, maandag 15 oktober, maandag 29 oktober, maandag 12 november

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur

Plaats: kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2

Coördinatie: Joke Berendsen, 0522 854131, joke.berendsen@gmail.com

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.2.8/201909281511