Algemeen Organisatie Pastoraat Vieringen Diaconie Vorming Jeugd ANBI


Tijdens de AK-vergadering van 7 februari 2019 een voorstel voorgelegd aan de wijkkerkenraad het Erfdeel om de komende twee jaar een eigen vierplek te behouden.
Op zondag 24 maart 2019 is er een viering om 10:00u. Het betreft een viering 3e viering in de Veertigdagentijd. De gastpredikant is Graddy Meijer. Lees verder
Op Zondagavond 24 april is er weer een Taizé-viering
Op zondag 31 maart 2019 is er een viering om 10:00u. Het betreft een viering 4e viering in de Veertigdagentijd. Lees verder
Als kerkenraad zijn we blij dat ds. Harry Jaspers Focks deze week is begonnen als waarnemer voor Femke.
Vanuit Van Boeijen is er het bericht dat voor het komende jaar en waarschijnlijk ook voor het jaar daarna de kerkzaal voor de zondag kan worden gehuurd.
Samen rond de tafel zitten geeft verbondenheid. Samen delen van een eenvoudige maaltijd maakt je meer bewust van de Veertigdagentijd, van de vastentijd.